Ova internet stranica je sastavljena od strane kompanije

Berlin-Chemie Menarini: BERLIN-CHEMIE A.MENARINI DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD
Djordja Stanojevica 14
11070 Novi Beograd

KANCELARIJA: +381 11 655-6090; +381 11 655-6091;
FAX: +381 11 2672-476
Office Manager: +381 11 655- 6092

MARKETING: +381 11 267-2237

KOMERCIJALA: +381 11 655-6098

REGULATIVA: +381 11 655-6105

RAČUNOVODSTVO: +381 11 655-6108

IT: +381 11 655-6096

?FAQ

RS_MEZ-12-2024_V1_web; Datum odobrenja: 01/2024.