Mezym<sup>®</sup> forte 10 000 je dostupan u obliku gastrorezistentnih tableta.

Zahvaljujući gastrorezistentnim tabletama ružičaste boje, skoro zaravnjenim sa zaobljenim ivicama, gastrorezistentne tablete se lako gutaju. Nemojte žvakati ili lomiti gastrorezistentne tablete.

Gastrorezistentne tablete su prekrivene acido-rezistentnim filmom koji se ne rastvara u želucu. Zahvaljujući toj posebnoj oblozi, pankreasni enzimi mogu bezbedno da putuju kroz želudac do tankih creva gde se ispuštaju i postaju aktivni.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Mezym® forte 10 000
gastrorezistentne tablete


Aktivni sastojci:
Lipaza* 10 000 Ph. Eur. Jedinica/tableta
Amilaza** 7500 Ph. Eur. Jedinica/tableta
Proteaza*** 375 Ph. Eur. Jedinica/tableta

Pakovanje:
20 gastrorezistentnih tableta

 

*Pankreasni enzimi koji razgrađuju masti
**Pankreasni enzimi koji razgrađuju ugljene hidrate
***Pankreasni enzimi koji razgrađuju belančevine

Kako deluje Mezym® forte 10 000?


Pankreatin, aktivna supstanca Mezym® forte 10 000a, sadrži prirodne enzime pankreasa koji pomažu razgradnju belančevina, masti i ugljenih hidrata na manje delove kako bi naš organizam dobio sve neophodne sastojke.

  1. Zdrav pankreas
    Pankreasni enzimi za varenje hrane razgrađuju belančevine, masti i ugljene hidrate na manje čestice.
  2. Pacijent sa problemima sa varenjem
    Ako postoje ikakve smetnje na pankreasu, dolazi do nedostatka enzima za varenje i masti, belančevine i ugljeni hidrati se ne razgrađuju pravilno.
  3. Pacijent koji uzima Mezym® forte 10 000 gastrorezistentne tablete
    Mezym® forte 10 000 zamenjuje enzime koji nedostaju i pomaže pri varenju hrane.
Zdrav pankreas Zdrav pankreas Zdrav pankreas

Kako upotrebljavati Mezym® forte 10 000?


Doziranje treba da odgovara ozbiljnosti insuficijencije pankreasa. Molimo vas da se obratite lekaru u pogledu doziranja. Doza lipaze po obroku od 20.000 – 40.000 Ph. Eur. jedinica / po tableti se preporučuje kao opšta smernica pri doziranju, ali može biti i veća od navedenog raspona.

Povećanje doze sme se izvršiti samo uz lekarski nadzor, sa ciljem poboljšanja simptoma lošeg varenja hrane (npr. steatoreja, bolovi u stomaku, težina ili kamen u stomaku, nadut i tvrđi stomak, itd.).

Prilikom uzimanja gastrorezistentnih tableta, ne treba prekoračiti dnevnu dozu enzima od 15.000 – 20.000 jedinica lipaze po kilogramu telesne mase.

Posebno kod pacijenata sa cističnom fibrozom, doza ne sme biti veća od doze potrebne za adekvatnu apsorpciju masti, vodeći računa o količinama i sastavu obroka.

Deca Mezym® forte 10 000 smeju koristiti samo pod lekarskim nadzorom.

Kako upotrebljavati Mezym® forte 10 000?

 Steatoreja predstavlja stanje povećanog lučenja masti u stolici.

?FAQ

RS_MEZ-12-2024_V1_web; Datum odobrenja: 01/2024.