Cenimo Vaše interesovanje za našu kompaniju i želimo da se osećate sigurno u pogledu zaštite Vaših  podataka o ličnosti kada posetite naš veb-sajt. Posebno poštujemo nove zahteve Opšte uredbe za zaštitu podataka o ličnosti Evropske unije („GDPR”) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“ broj 87/2018) („ZZPL“).

Ova politika privatnosti  ima za cilj da Vas obavesti  o podacima o ličnosti koje prikupljamo kada posetite naš veb-sajt i o načinu na koji obrаđujemo podatke o ličnosti.

Rukovalac  obrade Vaših podataka o ličnosti na veb-sajtu www.mezym.rs (u daljem tekstu: „veb-sajt”) je Berlin-Chemie A. Menarini Distribution d.o.o. Beograd. Više informacija o nama  potražite u odeljku veb-sajta pod nazivom kontakt adresa: [https://www.berlin-chemie.rs/Kompanija/Berlin-Chemie-Srbija]. Možete da kontaktirate naše lice za zaštitu podataka o ličnosti na sledećoj adresi: Berlin-Chemie A. Menarini Distribution d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića br. 14, 11 000 Beograd, uz naznaku za lice za zaštitu podataka o ličnosti ili da pošaljete e-mail na: dpo.serbia@berlin-chemie.com..

Ovaj veb-sajt nije namenjen  deci mlađoj od 15 godina.

Podaci koji se obrađuju kada posetite naš veb-sajt

Kada se naš veb-sajt koristi samo u infromativne svrhe obrađujemo samo podatke o ličnosti koje vaš pretraživač prenosi na naš server. Ako pregledate naš veb-sajt, prikupljamo sledeće podatke koji su tehnički neophodni da bi Vam se naš veb-sajt prikazao i da bi se osigurala stabilnost i bezbednost veb-sajta (pravni osnov: član 6 stav1 tačka (f) GDPR-a, član 12 stav 1, tačka 6) ZZPL-a ):

  • IP adresa;
  • Datum i vreme posete;
  • Razlika u vremenskoj zoni prema srednjem vremenu po Griniču (GMT);
  • Sadržaj zahteva (određeni sajt);
  • Status pristupa/ HTTP statusni kod;
  • Količina prenetih podataka u svakom od slučaja;
  • Veb-sajt sa kojeg je zahtev podnet;
  • Pretraživač;
  • Operativni sistem i njegov interfejs;
  • Jezik i verzija softvera pretraživača.

Podaci se čuvaju na period od sedam dana, a zatim se automatski brišu.

Upotreba kolačića

Na našem veb-sajtu koristimo „kolačiće” za optimizaciju veb-sajta i staitistiku. Kolačići su male tekstualne datoteke koje automatski kreira Vaš pretraživač i koje se čuvaju na Vašem uređaju (npr. laptop, tablet, pametni telefon) kada posetite naš veb-sajt. Informacije koje se pojavljuju u vezi sa korišćenim određenog uređaja čuvaju se u kolačiću.

Naš veb-sajt koristi kolačiće koji su neophodni za funkcionisanje veb-sajta, kao što je load balancing kolačić koji omogućava da se sadržaj veb stranice učita brzo i efikasno.

Naš veb-sajt koristi Google Analytics kolačiće koju uslugu obezbeđuje kompanija Google. Google Analytics koristimo kako bismo bili u prilici da analiziramo kako posetioci koriste veb-sajt i poboljšamo upotrebu našeg veb-sajta. Više informacija o zaštiti podataka pri korišćenju Google Analytics možete pronaći: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Obrada podataka pri kontaktiranju

PUTEM KONTAKT OBRASCA. Možete da postavite pitanje o našim proizvodima i uslugama koristeći naš kontakt obrazac, pružajući sledeće informacije: Vaše ime, broj telefona i e-mail adresu. Korišćenje kontakt obrasca je dobrovoljno.

PUTEM E-MEJL ADRESE. Kada uspostavite kontakt sa nama putem e-mejla, kako bismo mogli da odgovorimo na Vaša pitanja obrаđujemo podatke o ličnosti u vidu e-mail adrese sa koje ste nam se obratili i druge podatke koje nam sami dostavite.

Pravni osnov obrade u ovom slučaju je je naš pretežniji interes u vidu ostvarivanja komunikacije na Vaš zahtev  sa Vama (pravni osnov: član 6. (1) (f) OUZP, odnosno član 12 stav 1 tačka 6) ZZPL-a).

PRIJAVA NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEK. Ako prijavite informacije o mogućim neželjenim reakcijama  na naše medicinske proizvode ili druge proizvode koje naša kompanija distribuira, mi imamo zakonsku obavezu da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti za svrhe praćenja neželjenih reakcija na lek (pravni osnov: član 6 stav 1 tačka c) i član 9 stav 2 tačka i) GDPR-a, odnosno član 12 stav 1 tačka 3) i 17 stav 2 tačka 9) ZZPL-a).

Kategorije podataka o ličnosti koje obrađujemo za navedene svrhe jesu: ime i prezime, inicijali, datum rođenja, visina, težina, pol, starost, kontakt telefon, e mail adresa, opis neželjenog događaja.

Podatke dobijene u ovom kontekstu obrađujemo dok za to postoji potreba ili u zakonskim rokovima.

Primaoci podataka o ličnosti i prenos podataka

Neželjene reakcije na lek

Ako postanemo svesni potencijalnih slučajeva neželjenih reakcija na neki od naših proizvoda, imamo zakonsku obavezu da dokumentujemo i podelimo sa nadležnom Agencijom za lekove Republike Srbije i vlastima širom sveta relevantne informacije, uključujući i podatke o ličnosti sa tim u vezi.

Eksterni pružaoci usluga za obradu podataka (Obrađivači):

Koristimo pružaoce usluga koji nas podržavaju u izvršavanju naših usluga. Ovi pružaoci usluga obrađuju Vaše podatke o ličnosti u naše ime, u skladu sa našim uputstvima i pod našim nadzorom isključivo u svrhe opisane u ovoj politici  privatnosti.

Kako se veb-sajt naše kompanije nalazi na serveru u Nemačkoj, to se Vaši podaci o ličnosti prenose u Nemačku, a pri korišćenju Google Analytics podaci se šalju u Nemačku, zemlju koja obezbeđuje primereni nivo zaštite i SAD koje obezbeđuju primerni nivo zaštite na nivou EU – US Privacy Shield-a.

Bezbednost podataka

Mi koristimo tehničke, kadrovske i organizacione mere da zaštitimo Vaše  podatke o ličnosti od zloupotrebe, gubitka, uništenja ili od pristupa neovlašćenih lica. Naše mere bezbednosti su u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima.

Vaša prava i kontakt informacije

Opšta prava

Možete da zatražite informacije o Vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo i imate pravo da primite podatke koje ste dali u uobičajenom i mašinsko čitljivom obliku (pravo na pristup). Pored toga, u određenim slučajevima možete takođe da zatražite brisanje, ispravku, ograničavanje obrade podataka, kao i prenosivost podataka.

Pravo na prigovor

Pored toga, u određenim slučajevima možete da uložite prigovor na obradu podataka o ličnosti kada obrađujemo Vaše  podatke o ličnosti na osnovu našeg pretežnog interesa (to je slučaj ako se kao pravni osnov navodi član 6 stav 1 tačka f) GDPR-a, odnosno član 12 stav 1 tačka 6) ZZPL-a).

Opoziv Vašeg pristanka

Ukoliko ste dali svoj pristanak za obradu  podataka o ličnosti u kontekstu korišćenja našeg veb-sajta i usluga povezanih sa njim, možete da povučete pristanak  u bilo kom trenutku.

Opoziv pristanka ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je vršena pre opoziva.

Kontakt informacije

Da biste ostvarili ova prava, molimo kontaktirajte naše lice  za zaštitu podataka na napred navedenu adresu.

Pored toga, možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11 000 Beograd, tel.: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

Politika privatnosti od: 22.08.2019.

?FAQ

RS_MEZ-12-2024_V1_web; Datum odobrenja: 01/2024.